Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Apskaitininkas

Ką aš sugebėsiu?

Modulinė Apskaitininko profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti.

Programa su kodu P42041101 skirta mokiniams su pagrindiniu išsilavinimu. Mokiniai kartu su profesija mokysis pagal vidurinio ugdymo programą. Programos apimtis – 60 mokymosi kreditų

Programos su kodais P43041101, T43041102 skirta turintiems vidurinį išsilavinimą. P43041101 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų, T43041102 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą apskaitininką, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.

Apskaitininko darbo priemonės – kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga, klientų informacijos duomenų apdorojimo ir apskaitos programos, ir kt. Darbas patalpoje, dirbama individualiai ir (arba) komandoje.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti apskaitininkai mokysis:

 • Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus;
 • Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas;
 • Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą;
 • Apskaityti kasos ir banko operacijas;
 • Tvarkyti atsargų apskaitą;
 • Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą;
 • Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą;
 • Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
 • Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus;
 • Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą

Įgiję apskaitininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Įgijus apskaitininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 12 kl. – 1 metai
Turintiems kvalifikaciją – 6 mėnesiai

 • Mokymas(is) – tik dieninis.
 • Mokama stipendija.
 • Mokslas – nemokamas.
 • Stojamųjų egzaminų – nėra.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook