Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

aktuali informacija

Dvejus mokymosi metus (I – II gimnazijos klasės) mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą bei susipažįsta su mokykloje rengiamomis pirminio profesinio rengimo programomis:

 • Kompiuterinio tinklų derintojo;
 • Multimedijos paslaugų teikėjo;
 • Finansinių paslaugų teikėjo;
 • Žiniatinklio programuotojo;

Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir gali pasirinkti vieną iš profesinio mokymo programų  ir mokytis jas kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).  I-oje ir II-oje  (9-oje ir 10-oje) gimnazijos klasėje mokiniai mokosi:

 • dorinio ugdymo;
 • lietuvių kalbos ir literatūros;
 • matematikos;
 • užsienio kalbos (1-oji)
 • užsienio kalbos (2-oji)
 • biologijos;
 • chemijos;
 • fizikos;
 • informacinių technologijų;
 • pilietiškumo pagrindų;
 • geografijos;
 • ekonomikos ir verslumo;
 • dailės;
 • muzikos;
 • kūno kultūros;
 • profesinio mokymo modulių. Jie skirti tam, kad mokiniai susipažintų su mokykloje rengiamomis profesijomis.

 

Dalinkimės...Share on Facebook